Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Maandblad

Welkom

Alle leden ontvangen maandelijks het fraai uitgevoerde Natuurhistorisch Maandblad, dat in de loop van ruim honderd jaargangen een van de belangrijkste bronnen van gegevens over biologie, geologie, natuurbescherming en natuurbeheer in en van Limburg is geworden.

Ons verenigingsblad is een kwalitatief hoogstaand natuurhistorisch gericht periodiek dat in zijn provinciale gerichtheid zijn evenknie niet kent. Naast verenigingsnieuws, de activiteitenagenda en de rubrieken boekbesprekingen en recent verschenen, worden hierin artikelen opgenomen die gaan over de biologie, paleontologie, geologie, de natuurbescherming en het natuurbeheer in de provincie Limburg en omgeving. Vaak zijn deze artikelen het resultaat van onderzoek door de leden van het Genootschap. Maar ook "buitenstaanders" kunnen in dit tijdschrift publiceren over onderwerpen die met de natuur van Limburg te maken hebben.

Regelmatig verschijnen er ook themanummers waarin een bepaalde gebied of een bepaald onderwerp uitgebreider aan bod komt. Zo zijn er themanummers over de Brand op de Meinweg, Waterwingebied Roodborn, de Herpetologische Studiegroep, Orchideeën in Limburg enz.

Het Natuurhistorisch Maandblad dient ook als schakel tussen de besturen van Kringen en Studiegroepen en hun leden, daar hun activiteiten in dit tijdschrift worden aangekondigd.

Het meest recente en oudere maandbladen kunt u vinden op onze downloadsite.